Meranie výroby a spotreby tepla

  • merače tepla
  • vodomery
  • objektové merače spotreby TV
  • odpočty pomerových meračov na radiátoroch
  • elektronické rozdeľovače nákladov na kúrenie

Hydraulické vyváženie rozvodov ÚK a TV

  • primárne rozvody
  • vonkajšie rozvody ÚK a TV (sekundárne siete)
  • vnútorné rozvody ÚK a TV v budovách