Rozpočítavanie nákladov na teplo, teplú a studenú vodu je služba, ktorá je nevyhnutnosťou pre každého vlastníka bytu, nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v objekte s namontovanými pomerovými rozdeľovačmi tepla (PRVN), určenými meradlami tepla (MT), vodomermi teplej a studenej vody. Naša spoločnosť má v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti a vykonáva rozpočítavanie tepla a vody pre viac ako 6600 tisíc bytov.

Rozpočítavanie nákladov je v plnom súlade s vyhláškou Vyhlaska_240_2016  (ďalej len vyhláška) a požiadavkami zákazníka.

Vo výstupe tlače rozpočítavania sa nachádzajú okrem samotného výpočtu nákladov na konečného vlastníka aj všetky údaje, ktoré vyžaduje vyhláška podľa §10:

  • údaje o objekte
  • údaje o nákladoch za teplo, teplú vodu za objekt
  • údaje o nákladoch za teplo, teplú vodu pre konečného spotrebiteľa

Porovnania spotrieb objektu a vlastníka bytu s predchádzajúcim rokom. Vzor výstupu tlače rozpočítavania, ako aj iné informácie ohľadne rozpočítavania si môžete pozrieť tu: rozuctovanie

Podmienky rozpočítavania budú dohodnuté v zmluve o rozpočítavaní tepla.Cena služby sa vzťahuje k jednému vykurovaciemu telesu, MT, vodomeru. Zahŕňa odpočet prístroja a rozpočítavanie.