Bytový vodomer ER-AM

je suchobežný jednovtokový vodomer vyznačujúci sa mimoriadne vydarenou konštrukciou s použitím mnohých technických vylepšení. To spolu s precíznou výrobou zabezpečuje mimoriadnu presnosť meradla nielen pri ustálenom prietoku vody, ale tiež pri rýchlom nábehu a dobehu prietoku, čo je obzvlášť dôležité pri používaní pákových batérií.

Základná charakteristika a vlastnosti:

  • mimoriadne presný (Rmax = 100)
  • zvýšená presnosť v kombinácii s pákovými batériami
  • výnimočné antimgnetické vlastnosti, nad rámec požiadaviek MID
  • bez nutnosti ukľudňujúcich dĺžok na vstupe a výstupe
  • špeciálny tvar tlakovej dosky zvyšuje odolnosť proti mrazu
  • masívna, mechanicky veľmi odolná konštrukcia
  • pripravený na montáž rádiomodulu – prenos informácií o veľkosti a smere prietoku
  • kryt číselníka z nárazuvzdorného materiálu je otočný pre ľahký odpočet údajov a je hermeticky uzavretý – ochrana proti zahmleniu
  • typovo schválený podľa najnovšej európskej normy podľa 2004/22/ES – MID