Qundis Caloric 5.5 BASIC a WALK-BY + AMR

Značkový dvojčidlový indikátor vykurovacích nákladov využívajúci najmodernejšiu technológiu spoločnosti Qundis. Vyhotovenie je kompaktné s možnosťou dodatočného pripojenia oddeleného čidla. Indikátor sa vyrába v dvoch vyhotoveniach, BASIC a WALK BY+AMR.

BASIC umožňuje len vizuálny odpočet zo vstavaného LCD displeja. Ten je tiež zabezpečený kontrolným číslom, takže nemôže dôjsť k situácii, že bude v rozúčtovaní použitá chybná hodnota indikovanej spotreby. Jeho prednosťou je priaznivá cena, jednoduchosť a z toho vyplývajúca mimoriadne vysoká spoľahlivosť a kvalita. Vďaka rozlíšeniu vstavaných a náhradných plomb poskytuje indikátor teraz ešte vyššiu úroveň zabezpečenia. V prístroji je zaznamenaná najvyššia teplota média aj počet hodín, kedy bola teplota média vyššia ako 41 °C. Verzia indikátora WALK-BY + AMR je verziou indikátora BASIC so všetkými jeho funkciami, ale navyše umožňuje rádiový prenos dát. Zlučuje predchádzajúce prevedenie rádiových indikátorov Caloric 5 AMR (zber dát až do kancelárie rozúčtovateľa) a indikátora Caloric 5 Walk-by (rádiový pochôdzkový zber dát) do jedného typu. S oboma predchádzajúcimi typmi je z hľadiska indikácie plne kompatibilný. Qundis Caloric 5.5 WALK-BY + AMR je moderný indikátor umožňujúci rádiový odpočet dát s jednosmernou rádiovou komunikáciou bez nutnosti narušenia súkromia užívateľov. V režime Walk-by (odpočet pochôdzkou) je vysielanie dát kontinuálne, avšak v priebehu dňa časovo obmedzené a v priebehu roka obmedzené na 48 dní. Indikátor môže byť naprogramovaný na mesačný alebo ročný odpočet. To podstatne zvyšuje dobu životnosti batérie a obmedzuje mieru rádiového smogu v objekte. V režime AMR vysiela indikátor 365 dní v roku a umožňuje začlenenie do systému Smart Metering.

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • vynikajúci pomer ceny a kvality
 • vysoká presnosť a spoľahlivosť
 • vysoká úroveň zabezpečenia
 • ochrana proti pokusom o ovplyvnenie
 • ročné odpočty, pri verzii WALK-BY + AMR ročné aj mesačné odpočty
 • cyklické zobrazenie údajov na prehľadnom LCD displeji
 • zabezpečenie odpočtu kontrolným číslom
 • programovateľný
 • ochrana proti pokusom o ovplyvnenie
 • rádiový odpočet v pásme 868 MHz – jednosmerný prenos (verzia WALK-BY + AMR)
 • je možné použiť súčasne v pochôzkovom, tak aj v uzlovom systéme (verzia WALK-BY + AMR)
 • kompatibilný s ďalšími prvkami rádiového systému Qundis (verzia WALK-BY + AMR)