Na základe výrazne zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie rozhodla Vláda Slovenskej republiky od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra o zákaze vychádzania obyvateľov zo svojich obydlí s výnimkou vychádzania v presne definovaných dôvodoch.  

Na základe tohto rozhodnutia sme pristúpili k dočasnému prerušeniu stránkových hodín na obdobie

od 24.10.2020 do odvolania 1.11.2020 príp. podľa aktuálnej situácie.

Prosíme klientov, aby nás v neodkladných záležitostiach kontaktovali telefonicky alebo emailom.

Toto opatrenie bolo prijaté v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie,  ako aj  z dôvodu  zamedzenia ďalšieho šírenia.

Všetky súrne a neodkladné záležitosti budú  po nahlásení  riešené individuálne.

Zároveň Vás prosíme o sledovanie nášho webu kde budeme pridávať aktuálne informácie týkajúce sa obnovenia stránkových hodín a ďalšie dôležité informácie ohľadne fungovania našich spoločností.