ENBRA SLOVAKIA s.r.o. a TTI-energo spol. s r.o. Vás pozývajú na Odborný seminár:

SPRÁVNE VYUŽITIE TEPELNEJ ENERGIE V BYTOVÝCH DOMOCH
TERMÍN: 5.11.2019
MIESTO: HOTEL ELIZABETH TRENČÍN

Prihlasovanie bude uzavreté dňa 4.11.2019
VSTUP, OBČERSTVENIE A AJ OBED SÚ PRE ÚČASTNÍKOV ZDARMA.
Počet miest je obmedzený, preto Vám odporúčame aby ste sa prihlásili včas.

Možnosti prihlásenia na seminár:
emailom: k.durencova@tti.sk
Osobne: v spoločnosti TTI-energo spol. s r o.
Telefonicky: 0940 510 370
Zaslaním návratky poštou na adresu:
TTI-energo, spol. s r.o.
Krátka 7648
911 08 Trenčín