Merače vykurovacích nákladov

Náklady na vykurovanie sú z roka na rok vyššie. Je teda v záujme každého majiteľa nehnuteľnosti zamerať sa na znižovanie spotreby tepla. Dokonca sledovanie energie vynaloženej na kúrenie v niektorých prípadoch dokonca stanovuje zákon. K tomuto účelu dobre poslúžia merače vykurovacích nákladov, ktoré výrazne uľahčujú celý proces zberu dát i následného vyúčtovania spotreby.

Čo sú merače vykurovacích nákladov?

Merače vykurovacích nákladov sú inteligentné elektronické zariadenia, ktoré sa používajú na meranie množstva tepelnej energie využívanej jednotlivými jednotkami v obytných domoch. Inštalujú sa priamo na vykurovacie telesá, prípadne na spätné potrubie výstupu z telesa. Od roku 2015 je ich inštalácia povinná podľa zákona č. 318/2012 Zz § 7 odsek 4.

Ako správne vybrať merač vykurovacích nákladov?

Na úvod je potrebné uviesť, že pre meranie tepla je možné použiť viac druhov technických riešení, vychádzajúcich z rôznych princípov merania sledovaných veličín. Do priemyselných a náročnejších aplikácií doporučujeme merač, ktorý zbiera dáta na princípe ultrazvukových impulzov.

Do obytných domov postačí elektronický merač, u ktorého je prúd vody vedený tangenciálne na lopatkové koliesko. Rýchlosť otáčania sa sníma elektronicky bez využitia magnetického poľa. Pri výbere ďalej záleží na dimenzii potrubia a tiež na prietoku.

zdroj: bola.sk